wniosek zwrot za kartę pojazdu

Serwis znalezionych fraz

Ogólne wiadomości o powiecie

Temat: karta pojazdu od kwietnia za 75 zł :)
od kiedy mozna ubiegac sie o zwrot kasy ?? Niestety na stronach Ministerstwa Transportu widnieje ot co: "... Jednocześnie wyjaśniamy, że w przypadku wniosków o zwrot pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu, uznanej przez wnioskującego za zawyżoną, nie ma zastosowania administracyjny tryb ich rozpatrzenia. Rozpatrywanie takich spraw może być prowadzone w drodze postępowań przed sądami powszechnymi..." P. S. Ale wiecie co jest...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=151779Temat: Mniejsze opłaty za auto z zagranicy
Od 15 kwietnia mniej zapłacimy za wydanie karty pojazdu dla auta sprowadzonego z zagranicy i po raz pierwszy rejestrowanego w Polsce. W życie wchodzi rozporządzenie ministra transportu, które obniża wysokość opłaty z 500 do 75 złotych. Obniżka jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on, że przepis ustanawiający wysokość opłaty na 500 złotych za wydanie karty pojazdu sprowadzonego z zagranicy jest niezgodny z konstytucją. Ministerstwo transportu uważa, że obniżenie opłaty nie spowoduje lawinowego wzrostu importu używanych aut, bo rynek jest już nasycony. Resort informuje, że wnioski o zwrot pobieranej dotychczas wyższej opłaty nie będą...
Źródło: mct.fora.pl/a/a,132.html


Temat: Zapłąciłeś za kartę pojazdu 500 PLN? Odzyskaj 425 PLN !
Chodzi o opłatę za kartę pojazdu wydawaną między 21 sierpnia 2003 a 14 kwietnia 2006, która wynosiła wówczas 500 zł. Gdy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jej wysokość, została obniżona do 75 zł. ... zwrot nadpłaty można walczyć na dwa sposoby. * Pierwszy, to złożenie wniosku o zwrot pieniędzy do wydziału komunikacji w urzędzie miasta, a po otrzymaniu odmowy skierowanie sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli Kolegium nie przychyli się do naszej prośby o zwrot opłaty, należy odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. * Druga droga do odzyskania zwrotu jest szybsza. Najpierw trzeba wezwać na piśmie do zapłaty urząd miasta, a kiedy ten odmówi lub nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie, trzeba wnieść pozew do sądu. Do pozwu trzeba dołączyć dowód opłaty za kartę pojazdu oraz jej ... była zdecydowanie wyższa niż koszty związane z drukiem i dystrybucją kart pojazdów. Przepis został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Całość artykułu: Link do artykułu w Gazeta
Źródło: volvoforum.pl/viewtopic.php?t=27164


Temat: Sprzedaż auta z kredytem?
o spłacie kredytu. Numer telefonu do Marsh jest w warunkach ubezpieczenia - prześlą na maila wniosek o zwrot kaski. Zwrotu dokonują na konto. Ma być szybko miło i przyjemnie - zaraz ... wniosku z numerem konta. Zwrot kasy z tytułu niewykorzystanego ubezpieczenia na życie w dniu 22.06.2009 (ktoś trochę był na zwolnieniu i podobno dlatego tak długo) /Edit
Źródło: daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2038


Temat: Sprowadzanie auta
Adam R'216 GSi napisał(a): Dokopałem się do takiego pisma o zwrocie podatku akcyzowego w związku z tym jak z tą akcyzą jest ? Dzwonie do wydziału komunikacji Art. 23 TWE ust. ... o skutku równoważnym (...)", http://www.szukamczesci.pl/download/wniosek.pdf Prawda jest taka, że podatek akcyzyowy jest naliczany niezgodnie z prawem i można ubiegać się o jego zwrot skarżąc odpowiednie podmioty. To samo dotyczy karty pojazdu po starej cenie 500PLN. Inna prawda jest taka, że bez opłaconej akcyzy nie zarejestrujesz pojazdu oraz nie uzyskasz zwolnienia z VAT w Urzędzie Skarbowym. -- Na "X Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Klubu...
Źródło: forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=5920


Temat: Motoryzacyjna Blabla pogaduchy zmotoryzowanych :)
specjalistycznych firm. czyli wykonales czesc nastepujacej procedury: 1. Zwrot 425 złotych należy się tym, którzy zostali skasowani za kartę pojazdu (500 zł) w okresie od 01.05.2004r a 14.04.2006r. 2. Potrzebne będzie oryginał dowodu wpłaty (dla urzędu wystarczy ksero, ale w sądzie musi być oryginał) no i oczywiście karta pojazdu i dowód osobisty. 3. Możliwe sa dwie drogi: - cywilna - do sądu z powództwem z art. 410 kc - drogą administracyjną: wniosek do organu (powiat) o zwrot nadpłaty odmowa pismo do wyższej instancji (powinni podać w piśmie, do kogo się odwołać) lub wezwanie ... za nas! Obiecują zwrot w ciągu max. 6 m-cy, ale tylko ok. 300 zł. Oficjalnie przyznają się, że biorą tylko 100-125 zł, ale o odsetkach ani słowa! 6. Jak sprzedałeś auto, to też możesz się ubiegać o zwrot. Tylko trzeba mieć ten papierek z potwierdzeniem.
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=339523


Temat: Zwrot 425zł za kartę pojazdu.
XXXXXXX, dnia......................................... .................................................. ........... (imię i nazwisko właściciela pojazdu) [RIGHT]XXXXXXX ul. .................................................. ...... PESEL ................................................ Nr tel. ..................................................[ /RIGHT] Prezydent Miasta XXXXXXX ul.RYNEK 1 41-500 Chorzów WNIOSEK Na podstawie wyroku Trybunału ... 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust 5 ustawy z ... art. 217 Konstytucji RP, wnioskuję o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu na pojazd marki: .................................................. .................................., który został zarejestrowany w Urzędzie Miasta w XXXXXXXXX pod numerem rejestracyjnym ........................................... . Kwotę nadpłaty w wysokości 425,- zł, tj. różnicy pomiędzy zapłaconą kwotą 500,- zł, a aktualną opłatą za wydanie karty pojazdu tj. 75,- zł: proszę przelać na moje konto Nr: _ _-_ _ ... kwoty 425,- zł, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się roszczenia objętego wnioskiem na przyszłość, – działania dotyczące przedmiotowego zwrotu podjąłem również w imieniu i w porozumieniu ze współwłaścicielem ww. pojazdu. .................................................. .... (podpis) Uwaga: – wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta w xxxxxxxxx osobiście, ze względu na konieczność weryfikacji danych wskazanych we wniosku o zwrot nadpłaty, – przelanie pieniędzy nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku na wskazane konto bankowe. to jest pierwszy moj wniosek o zwrtot za karte pojazdu , w dwoch egzemplarzach oczywiscie a...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=5231


Temat: Jak otrzymać zwrot nadpłaty za kartę pojazdu... ?
pobierały opłatę w wysokości 500 zł, na podstawie rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (DzU nr 137, poz. 1310), wydanego w 2003 roku. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ... wydanie karty w wysokości 75 zł, stanowiącą równowartość kosztów wydania dokumentu i będącą ponad czterokrotnie niższą niż dotychczas obowiązująca opłata. Niestety wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie nakazał zwrotu nadpłaconej kwoty, dlatego osoby, która chcą odzyskać 425 zł, muszą same dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W większości przypadków wymaga to od składającego wniosek dużej cierpliwości i przede wszystkim znajomości prawa i procedur sądowych. ... zajmuje się odzyskiwaniu należności za zawyżone i niesłusznie pobierane opłaty za wydanie karty pojazdu. Odzyskanie kwoty 425 zł za każdą kartę pojazdów wymaga spełnienia pewnej procedury i złożenia odpowiednich dokumentów, co...
Źródło: bmwautoklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8259


Temat: Problemy z rejestracją skutera po zakupie
m.in. zaświadczenia o przeprowadzonych badaniu technicznym w którym rodzaj pojazdu jako motorower należy uznać za nieprawidłową. W oparciu o korektę zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym dokonana zaostała korekta w zakresie rodzaju pojazdu na motocykl. W załączniku przesyłam zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym NR...., skorygowane potwierdzenie danych i kartę informacyjną pojazdu. Przepraszamy za powstałe utrudnienia! Podpis Inspektora" Zarejestrowałem już skuter jako motocykl!!!! mam dowód rejestracyjny będzie wystawiona książka pojazdu gdzie będę jako pierwszy własciciel. Rejestracja wiązała się z kosztami poniesionymi na nowe tablice rejestracyjne, nowy dowód rejest, książke pojazdu, ogółem kosztowało mnie 197zł. Na ... do kogo o zwrot poniesionych kosztów ponownej rejestracji skutera jako motocykla? 1. do pierwszego właściciela który zarejestrował go po sprowadzeniu z Niemiec 2. czy do urzędu który wystawił takie "durne" dokumenty....
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=138


Temat: Problemy z rejestracją skutera po zakupie
przedmiotowego pojazdu w tut. organie rejestracyjnym dokonano w oparciu o treść formalną wniosku, na podstawie m.in. zaświadczenia o przeprowadzonych badaniu technicznym w którym rodzaj pojazdu jako motorower należy uznać za nieprawidłową. W oparciu o korektę zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym dokonana zaostała korekta w zakresie rodzaju pojazdu na motocykl. W załączniku przesyłam zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym NR...., skorygowane potwierdzenie danych i kartę informacyjną pojazdu. Przepraszamy za powstałe utrudnienia! Podpis Inspektora" Zarejestrowałem już skuter jako motocykl!!!! mam dowód rejestracyjny będzie wystawiona książka pojazdu gdzie będę jako pierwszy własciciel. Rejestracja wiązała się z kosztami poniesionymi na nowe tablice rejestracyjne, nowy dowód rejest, książke pojazdu, ogółem kosztowało mnie 197zł. Na taka kwotę mam fakture wystawiona przez urząd miasta -Wydział komunikacji. Jestem osoba fizyczna i moje nazwisko i adres widnieją jako płatnik faktury. Teraz Moje pytanie do fachowców. Jak napisać pisemko i do kogo o zwrot poniesionych kosztów ponownej rejestracji skutera jako motocykla? 1. do pierwszego właściciela który...
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=138


Temat: Zwrot kasy za kartę pojazdu
01.05.2004r a 14.04.2006r. 2. Potrzebne będzie oryginał dowodu wpłaty (dla urzędu wystarczy ksero, ale w sądzie musi być oryginał) no i oczywiście karta pojazdu i dowód osobisty. 3. Możliwe sa dwie drogi: - cywilna - do sądu z powództwem z art. 410 kc - drogą administracyjną: wniosek do organu (powiat) o zwrot nadpłaty = odmowa = pismo do wyższej instancji (powinni podać ... zł) 5. Nie dajemy się naciągać firmom, które zrobią to za nas! Obiecują zwrot w ciągu max. 6 m-cy, ale tylko ok. 300 zł. Oficjalnie przyznają się, że biorą tylko 100-125 zł, ale o odsetkach ani słowa! 6. Jak sprzedałeś auto, to też możesz się ubiegać o zwrot. Tylko trzeba mieć ten papierek z potwierdzeniem. Jestem po pierwszej odmowie, mam już gotowe...
Źródło: klubsuzuki.pl/viewtopic.php?t=6991


Temat: Co zrobić, gdy stłucze się szyba z winietą?
Brałeś udział w kolizji, podczas której stłukła się szyba z nalepioną na niej winietą. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Zgodnie z przepisami karta opłaty drogowej składa się z dwóch części: winiety samoprzylepnej umieszczanej w sposób trwały wewnątrz pojazdu samochodowego oraz odcinka kontrolnego przechowywanego w pojeździe i okazywanego na żądanie osób uprawnionych do kontroli karty opłaty. Dowód uiszczenia opłaty stanowią obie przedziurkowane części karty opłaty łącznie. Co zrobić, gdy stracisz winietę? Oczywiste jest, że elementy pojazdów (w tym także szyba samochodowa) uczestniczących w ruchu drogowym mogą ulec zniszczeniu. Dlatego też podmiot wykonujący przewóz drogowy może wystąpić do jednostki rozprowadzającej winiety z wnioskiem o zwrot całości bądź części niewykorzystanej opłaty. Jednak tylko wtedy, jeśli stało się tak z przyczyn niezależnych od właściciela pojazdu, a w szczególności na skutek: - utraty pojazdu, na który wystawiona była karta opłaty, - zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu, na który wystawiona była karta opłaty, - zaprzestania lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w której zakresie wykonywane były przewozy, - wymiany w pojeździe szyby, na której umieszczona była winieta, - utraty odcinka kontrolnego. Niestety o zwrot opłaty mogą się starać wyłącznie podmioty, które wykupiły roczną opłatę drogową. Utrata winiety dobowej, 7-dniowej, miesięcznej i półrocznej nie upoważnia do złożenia wniosku. Jak złożyć wniosek o zwrot pieniędzy? We wniosku o zwrot opłaty trzeba podać przyczyny niewykorzystania opłaty oraz dołączyć do niego: - odcinek kontrolny karty opłaty albo dowód jej zakupu, - dokumenty potwierdzające przyczynę niewykorzystania opłaty. Wniosek o zwrot opłaty składa się w terminie 14 dni od dnia powstania...
Źródło: magnumklub.laa.pl/viewtopic.php?t=32


Temat: zwrot za karte pojazdu
skladal ktos z was wniosek w wydziale komunikacji lub w kolegium odwolawczym o zwrrot nadplaconej kwoty za karte pojazdu czyli te 500 zl za sciagniete auto?z kolegium moj wniosek odeslali do...
Źródło: forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=101


Temat: Rejestracja i ubezpieczenie motocykla.
Nie zarejestrujesz pojazdu bez ważnego OC!!! A kto ci takich bajek naopowiadał. WYMAGANE DOKUMENTY (dla pojazdu wcześniej zarejestrowanego w polsce): 1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu. 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty ... jego upoważniony pełnomocnik. 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej , jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. 5. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). 6. Karta pojazdu, jeśli była wydana. 7. Dowód rejestracyjny, w przypadku pojazdu zabytkowego zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, ze nie posiada dowodu rejestracyjnego. 8. Tablice rejestracyjne. Źródło Wydział Obsługi Mieszkańców m.st. Warszawy WYMAGANE DOKUMENTY (import indywidualny z zagranicy): 1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu. 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) – osoba fizyczna. 3. Aktualny odpis z KRS, zaświadczenie ... własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). 6. Dowód rejestracyjny jeżeli pojazd zarejestrowany był zagranicą i sprowadzony z państwa członkowskiego lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebedącego państwem członkowskim, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. a. Tablice rejestracyjne, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie. 7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu – w przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie potwierdzającym rejestrację brak jest wpisu o dacie następnego badania technicznego lub wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego – dotyczy tylko nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru. 8. Dowód wpłaty (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy) w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy. a. oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów wydaje wyłącznie wprowadzający pojazdy wydający kartę pojazdu b. oświadczenie może być złożone na fakturze 9. Jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium...
Źródło: forum.gs500.pl/viewtopic.php?t=2106Form:

Tematy

Ogólne wiadomości o powiecie
wniosek VZM 1 VZM 1 B
wniosek o alimenty z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowych srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej


Fajni faceci niefajnie kończą. Prawo Kelly'ego
Fac et spera - działaj i miej nadzieję.
Historia wydzieliła się w gruczołach miliona dziejopisów. John Steinbeck
Dobro to więcej niż wiedza, dobro to czyn... . Romain Rolland
Jadło określa świadomość. Herbert George Wells